Legitymizacja treści strony 

Zagadnienia natury seksuologicznej, opisywane na niniejszej stronie, w dużej mierze są transpozycją (przeniesieniem) treści opublikowanych w najnowszej literaturze przedmiotu autorstwa lekarzy seksuologów lub pionierów badań nad ludzką sferą seksualną. Sztandarową jest przede wszystkim praca zbiorwa pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza i prof. dr hab. n. med. Violetty Skrzypulec pod tytułem Podstawy seksuologii (2010). Czerpałem też z innych opracowań, które wymieniam w bibliografii na stronie, za niezwykle cenne uważając "kultowe" prace Kinsleya czy Freuda.

Ponieważ - idąc za publikacją Podstawy seksuologii (2010) - szeroko pojęte zjawisko homoseksualizmu (tutaj: męskiego) jest dziś postrzegane i opisywane w kategoriach bardziej jednostkowych niż ogólnospołecznych czy też uniwersalnych (badacze stronią od arbitralnej oceny i kategoryzacji tzw. tożsamości [orientacji] seksualnej), z większą swobodą pozwalam sobie na własne dociekania, posuwając się nawet do zaprezentowania Czytelnikowi relatywnie "nowatorskich" definicji lub przemyśleń natury filozoficznej. Nigdy jednak nie wysuwam całkowicie opozycyjnych tez naukowych, ani nie nawołuję osób o "nienormatywnej" orientacji seksualnej do poddawania się nieetycznym i szkodliwym pseudoterapiom, mającym rzekomo doprowadzić do tzw. "uzdrowienia" z homoseksualizmu. Takie nawoływanie - w świetle dzisiejszej nauki i zdrowego rozsądku - ma znamiona przestępcze i wpisuje się bardzo wąsko w interesy i przekonania skrajnych środowisk chrześcijańskich i/lub politycznych, dla których uwarunkowania kulturowe są arbitralną wyrocznią decydującą o tym, co jest (a co nie jest) w dzisiejszym świecie postawą normatywną.

Obserwując współczesny świat osób LGBT, analizując wszelkie jego aspekty oraz osobiście doświadczając bycia seksualnie "odmiennym", przeprowadziłem również szereg własnych badań, na które często powołuję się na niniejszej stronie i na podstawie których wyciągam własne, świeże wnioski.

Strona ta powinna przede wszystkim pomóc młodym osobom, które zaczęły obserwować u siebie skłonności homoseksualne i szukają w związku z tym odpowiedzi na wiele nurtujących je pytań. Przedstawiana tutaj "tematyka homoseksualna" oscyluje wokół zagadnień społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych, etycznych, filozoficznych oraz - związanych z samym aktem płciowym, przy którym omawiane są wszelkie techniki seksualne.

Serwis ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 15 lat i - w świetle polskiego ustawodawstwa - mogą same decydować o swoim życiu intymnym.

Serwis nie zawiera żadnych treści pornograficznych, nie nawoługe do żadnych zachowań, nie pośredniczy w kontaktach interpersonalnych swoich użytkowników oraz nie jest publikacją zatwierdzoną przez MEN.

Jego wartość merytoryczną można oceniać w konfrontacji z materiałami źródłowymi, podanymi w bibliografii. Nie powinna ona różnić się od nich znaczącą, a jeśli już, to fakt taki za każdym razem zostaje zasygnalizowany.

Życzę Wam wszystkim przyjemnej lektury.

Czym jest homoseksualizm?


Historia homoseksualizmu


Przyczyny homoseksualizmu


Jestem gejem, hetero czy bi?


Nowy gejowski e-book!

Kliknij na zdjęcie lub tutaj

Stopka redakcyjna

Uwaga: Proszę wszystkich o klikanie w nazwę tzw. podstrony głównej, nie tylko w zakładki z rozwinięcia. W zakładkach głównych znajduje się najwięcej istotnych informacji. Gorąco dziękuję. 

Witam serdecznie w profesjonalnym serwisie edukacyjnym oferującym wszystkim zainteresowanym szeroką wiedzę na temat męskiego homoseksualizmu.

Serwis ten został opracowany na podstawie aktualnych publikacji naukowych (ich spis podany jest w bibliografii), głównie z zakresu seksuologii. W przeciwieństwie do dotychczas powstałych stron internetowych, podejmujących rzekomą próbę odpowiedzi na pytanie „czym jest męski homoseksualizm”, niniejszy serwis zawiera treści całkowicie obiektywne, wolne od uprzedzeń światopoglądowych, a nade wszystko zgodne z aktualnym stanem nauki i wiedzy. 

Większość serwisów internetowych mających w swojej domenie wyraz „homoseksualizm” to niepoprawne pod względem merytorycznym pseudo opracowania, których celem nie jest udzielenie osobom zainteresowanym odpowiedzi na nurtujące je pytania, lecz – przekonywanie czy też namawianie ich do poddania się terapiom mogącym „uzdrowić” (głównie młodych ludzi) z „niechcianego” homoseksualizmu. Nie trudno jest odgadnąć, że są to serwisy środowisk chrześcijańskich, o skrajnie prawicowym i – niestety – homofobicznym stosunku do rzeczywistości. Autor strony pragnie jednak nadmienić, iż darzy dużym szacunkiem ludzi przynależących do wszelkich konfesji (w tym do kościoła rzymskokatolickiego), tym niemniej przestrzega przed łamiącymi prawo praktykami autorów wzmiankowanych stron i zachęca do tego, by bardzo ostrożnie, z rozwagą i rozsądkiem podchodzić do różnych informacji o męskim homoseksualizmie zamieszczonych w Internecie. 

„Niech każdy z nas podpiera się wiedzą, lecz niechaj stoi na własnym rozumie.”

________________________


UWAGA:

Wszystkie treści opublikowane na nieniejszej stronie są wlasnością intelektualną autora serwisu. 

Zabrania się ich kopiowania oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie w celu publikacji bez uprzedniej mailowej zgody autora.

Lekcja seksuologii

Ostrzeżenie

Treści zamieszczone na stronie przeznaczone są dla osób, które ukończyły co najmniej 15 lat.

Bibliografia

1. Zbigniew Lew-Starowicz, Violetta Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii, Warszawa 2010;

2. Maria Beisert, Seksualność w cyklu życia człowieka, Poznań 2004;

3. Kazimierz Imieliński, Zaburzenia psychoseksualne, Warszawa 1973;

4. Artykuły naukowe następujących autorów: Alfred Kinsley, Zygmunt Freud.

Powieść gejowska

Wszystkich Czytelników serwisu zapraszam do zapoznania się z nową polską powieścią gejowską pt. LEMON. Szczegóły na stronie autora.

Kliknij na okładkę!
Zobacz też opinie na stronie:

O autorze

Imię i nazwisko:
Alexander Haus

Wykształcenie:
wyższe

Ukończony kierunek:
filologia (specjalność: językoznawstwo)

Wykonywane zawody:
redaktor, pisarz, tłumacz

Adres mailowy: 
alexanderhaus@interia.pl


Strona autora:

Kreator www - przetestuj za darmo