Słownik gejowskich pojęć

Aktyw – w powszechnym znaczeniu: osoba preferująca podczas stosunku analnego wprowadzać penisa w odbyt partnera. 
_________________________________________________________________________

Anal – potoczne i powszechne określenie stosunku seksualnego, polegającego na wprowadzaniu członka w stanie erekcji w odbyt partnera. Każdorazowo powinien się on odbywać w zabezpieczeniu prezerwatywą z uwagi na bardzo wysokie ryzyko zakażenia m.in. wirusem HIV lub HCV. Czasem do odbytu wprowadza się tzw. dildo, czyli sztuczny penis o różnych rozmiarach. Osoby uprawiające seks analny dzielą się zazwyczaj na aktywne (wprowadzające członka), pasywne (przyjmujące członek) lub uniwersalne. Zazwyczaj da się wprowadzić w odbytnicę partnera członek długości do 20 cm i odbyć normalny stosunek. 
_________________________________________________________________________

Bi – potoczne i uniwersalne określenie osoby biseksualnej. Biseksualista w świetle współczesnych definicji naukowych jest osobą o orientacji psychoseksualnej ukierunkowanej na obie płcie i zdolną z obiema płciami wejść w związek partnerski. W praktyce bardzo trudno jest spotkać osobę, która byłaby zdolna do głębokiego zaangażowania emocjonalnego w relacji z jedną, jak i drugą płcią. Najczęściej mężczyzna określający się jako biseksualny jest albo niepogodzonym z własną orientacją homoseksualistą, albo mężczyzną lubiącym utrzymywać przygodne stosunki seksualne z mężczyznami, lecz mogącym wejść w bliski związek emocjonalny (zakochanie, miłość...) jedynie z kobietą.
_________________________________________________________________________

Cechy fenotypowe – w niniejszym opracowaniu odnoszą się one do płci (męskiej), choć nie są jedynie z nią związane. Cechy fenotypowe to te, które możemy dostrzec w zewnętrznym wyglądzie osobnika, w tym wypadku: męski kształ twarzoczaszki, miednicy, ramion, owłosienie na twarzy, rękach czy nogach, męski głos, męskie sposób poruszania się. M.in. wszystkie te cechy definiują nam tzw. płeć fenotypową. Cechą fenotypową, jednak niezwiązaną z płcią, jest np. kolor oczu. Dla odróżnienia – cechy genotypowe są niejako "ukryte" i zapisane w genomie (w ludzkim DNA).
_________________________________________________________________________
 
Ciota – 1. Synonim słowa homoseksualista o znaczeniu pejoratywnym: wyśmiewczym. 2. Homoseksualista przejawiający nadmierne cechy zniewieścienia, często seksualnie uległy, pasywny w stosunkach analnych.
_________________________________________________________________________

Coming out – ujawnienie przed rodziną, przyjaciółmi, kolegami z pracy oraz innymi ludźmi swojej homoseksualnej orientacji. Samoakceptacja oraz nieukrywanie przed innymi własnych skłonności homoseksualnych. 
________________________________________________________________________ 

Dark room – dosł. ciemny pokój. Niewielkie kilkumetrowe pomieszczenie w klubach, saunach i pubach gejowskich, w którym uprawia się najczęściej przypadkowy seks z nieznajomym lub nieznajomymi, poznanymi np. przy barze. Kluby dysponujące takimi pomieszczeniami zwane są również w żargonie gejowskim "pierdolnikami".
_________________________________________________________________________

Dewiacja – w psychologii lub seksuologii zaburzenie psychoseksualne (odstępstwo od normy) uznawane za jednostkę chorobową. Dewiacją był niegdyś sam homoseksualizm. Obecnie jej przykładem może być tzw. scat, czyli praktyki seksualne polegające na wypróżnianiu się na partnera.
_________________________________________________________________________

Drag queen – mężczyzna, którego cechuje pewna forma transwestytyzmu, polegająca na okazjonalnym przebieraniu się w kobiece stroje, łącznie z robieniem sobie makijażu, i teatralnym, przerysowanym odgrywaniu żeńskich ról na scenie, najczęściej w klubach gejowskich podczas okolicznościowych imprez. Jest to swoista gra aktorska oraz forma zarabiania dodatkowych pieniędzy.
_________________________________________________________________________

FF – tzw. fist-fucking, czyli wkładanie dłoni lub nawet całego przedramienia w odbytnicę partnera. Zachowanie o charakterze dewiacyjnym i bardzo ryzykownym, mogące prowadzić do trwałych zmian cielesnych lub różnych powikłań. Praktykują je z reguły osoby oddające się praktykom sadomasochistycznym, w wieku powyżej 30 lat.
_________________________________________________________________________
 
Gej – synonim do słowa homoseksualista. Wyraz powszechnie używany, potoczny, o zabarwieniu całkowicie neutralnym. Obecnie – sformułowanie najbardziej poprawne politycznie.
_________________________________________________________________________

Homofob – potoczne określenie osoby przejawiającej nienawiść oraz silne uprzedzenie wobec gejów. Wyraz pochodzi od terminu homofobia. Homofobami najczęściej są ludzie starsi o poglądach skrajnie prawicowych, ultrakatolicy lub osoby wywodzące się ze środowisk patologicznych o niskim współczynniku empatii oraz ilorazie inteligencji. Homofobia jest często wynikiem stereotypowej wizji świata i relacji międzyludzkich oraz niewiedzy i / lub braku wykształcenia. Bycie homofobem nie jest jednak jednoznaczne z niskim wykształceniem, spotkać można bowiem ludzi ze stopniem naukowych, którzy przejawiają cechy homofobiczne (patrz: posłanka dr hab. Krystyna Pawłowicz).  
_________________________________________________________________________

Homoseksualista – osoba o orientacji psychoseksualnej ukierunkowanej na tę samą płeć, np. mężczyzna zdolny wejść w „związek partnerski” (relację emocjonalno-seksualną) jedynie z drugim mężczyzną. Wyraz ten jest raczej terminem naukowym; jego powszechnie używanym synonimem potocznym jest słowo gej.
_________________________________________________________________________

Kłykciny kończyste – zwane są inaczej brodawkami wenerycznymi, a przyczyną ich powstawania jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV. Uwaga: infekcje wirusem HPV są jednym z najczęstszych schorzeń przekazywanych drogą płciową. Istnieje ponad 100 typów niniejszego wirusa, zaś 30 z nich przekazywane jest poprzez kontakty seksualne. Wirus ten jest również przyczyną powstawania raka szyjki macicy oraz innych nowotworów. Więcej o chorobie: tutaj
_________________________________________________________________________

Kryptogej – homoseksualista niedopuszczający do siebie myśli o własnej orientacji seksualnej, wypierający się jej. Wyparcie i brak akceptacji własnej tożsamości seksualnej jest tak silne, że często prowadzi do "agresji" wobec innych osób homoseksualnych. Agresja ta przejawia się w skrajnie homofobicznej postawie (patrz: homofob).
 ________________________________________________________________________

Oral – potoczne i powszechne określenie seksualnego stosunku oralno-genitalnego, polegającego na zaspakajaniu partnera poprzez pieszczenie ustami jego członka. Stosunek oralny może być delikatny (pieszczenie żołędzi) lub głęboki, polegający na wkładaniu do ust całego członka partnera aż do nasady. Może się wiązać z przyzwoleniem na szczytowanie wewnątrz ust partnera oraz z połykaniem ejakulatu (nasienia). Ten ostatni – wbrew powszechnemu przekonaniu – jest praktyką wysoce niebezpieczną z uwagi na spore ryzyko zakażenia m.in. wirusem HIV.
_________________________________________________________________________

Orientacja seksualna – patrz: tożsamość seksualna.
_________________________________________________________________________

Pasyw – w powszechnym znaczeniu: osoba preferujaca podczas stosunku analnego, gdy wprowadza się jej penisa w odbyt. 
_________________________________________________________________________
 
Pedał – synonim słowa homoseksualista o znaczeniu całkowicie pejoratywnym: obraźliwym i pogardliwym. Używanie tego wyrazu publicznie w odniesieniu do konkretnej osoby może stanowić podstawę do wytoczenia komuś procesu z pozwu cywilnego. 
_________________________________________________________________________

Pederasta – termin wywodzący się od greckiego słowa pederastia, znaczącego dosłownie tyle co – miłość do chłopców. 1. W starożytnej Grecji pederastą był dorosły mężczyzna będący w bliskich (często intymnych) relacjach z młodym, nastoletnim chłopcem. 2. W późniejszych wiekach termin pederasta odnosił się do mężczyzny utrzymującego kontakty seksualne z innym mężczyzną. 3. Obecnie w rzadkich przypadkach używa się tego terminu jako synonimu do słowa homoseksualista, jednak ma on znaczenie bardzo pejoratywne i wyraża pogardę i całkowity brak tolerancji w stosunku do osób homoseksualnych.
_________________________________________________________________________

Pedofilia – słowo pochodzenia greckiego wskazujące na rodzaj parafilii (dewiacji) seksualnej charakteryzującej się skłonnością do czerpania przez osobę dorosłą satysfakcji seksualnej (czasem też emocjonalnej) z kontaktów z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub we wczesnej fazie pokwitania. Uwaga: pojęcie to jest rozumiane przez zdecydowaną większość społeczeństwa w sposób niewłaściwy, wynikający z ignorancji (braku wiedzy). Przede wszystkim, zjawisko pedofilii należy odróżnić od tzw. "czynów pedofilnych" (prawnie: innych czynów seksualnych), czyli faktycznego dopuszczenia się kontaktu z dziećmi w wyżej wymienionych okresach rozwoju osobniczego. Samo "bycie pedofilem" nie podlega penalizacji. Penalizacji podlegają jedynie "czyny pedofilne". Kolejnym istotnym błędem w rozumieniu znawiska pedofilii jest przekonanie, że kontakt seksualny osoby dorosłej z osobą poniżej 18. roku życia jest zakazany prawnie. Otóż w Polsce granicą, która decyduje o tzw. dopuszczeniu się lub nie "czynów pedofilnych", jest ukończone 15 lat. Granica ta określa jednocześnie tzw. wiek przyzwolenia (na czynności seksualne) i może się znacznie różnic w zależności od kraju na świecie. Dla przykładu, w Hiszpanii wiek ten wynosi obecnie 13 lat, w Niemczech - 14. Szerzej o zjawisku: tutaj.  
_________________________________________________________________________

Piss – rodzaj „zabawy” seksualnej polegającej na oddawaniu moczu na partnera lub przyjmowaniu na ciało (lub do ust) moczu partnera. W skrajnych przypadkach mocz jest wypijany i tylko wtedy może pojawić się ryzyko ewentualnego zakażenia drobnoustrojami obecnymi w moczu partnera aktywnego. Coraz częściej preferowany przez osoby młodsze.
_________________________________________________________________________

Preejakulat – wydzielina gruczołów opuszkowo-cewkowych oraz gruczołów cewkowych wydzielających śluz, wydobywająca się z penisa podczas pobudzenia seksualnego, pełniąca funkcję naturalnego lubrykantu. Ilość wydzielanego preejakulatu jest zmienna osobniczo; niektórzy mężczyźni w ogóle nie produkują preejakulatu, a inni nawet ponad 5 ml. W wydzielinie tej może być obecny również wirus HIV.
_________________________________________________________________________

Promiskuityzm – inaczej: rozwiązłość. Wyraz pochodzenia łacińskiego, oznaczający rozwiązły pod względem seksualnym tryb życia: kontakty seksualne pozbawione więzi uczuciowych, podejmowane najczęściej z przypadkowymi partnerami seksualnymi.
________________________________________________________________________

Przegięty koleś – osoba (najczęściej homoseksualna) płci męskiej o nazbyt ostentacyjnych, transparentnych a przy tym teatralnych ruchach i zachowaniu (np. charakterystyczny taneczny chód, unoszenie dłoni ze zgiętym nadgarstkiem, irytująca barwa głosu oraz intonacja, tzw. fochy, etc.). Synonim: ciota
_________________________________________________________________________

Rimming – praktyka seksualna polegająca na pieszczeniu językiem okolic odbytu partnera. Często język wprowadzany jest głęboko w odbyt. Praktyka – wbrew powszechnemu przekonaniu – niesie za sobą wysokie ryzyko zarażenia przeze wszystkim wirusem HCV lub kłykcinami kończystymi. Rimming powinno się uprawiać jedynie ze stałym, wiernym i zdrowym partnerem.
_________________________________________________________________________

Rozmiar penisa – wbrew powszechnemu przekonaniu penis mężczyzny rośnie zazwyczaj do maksymalnie 15. roku życia, do czasu gdy ukształtowane już są tzw. trzeciorzędowe cechy płciowe. Podręczniki podają, że średnia europejska wynosi ok. 15 cm. Najczęściej faktycznie spotyka się penisy, których rozmiar oscyluje wokół 15 cm. Można jednak spotkać mężczyzn z penisami mniejszymi lub większymi, nawet do 22 cm (dotyczy Polaków). Przeciętny obwód penisa w stanie erekcji wynosi ok. 12,5 cm. Penis szczupły ma obwód ok. 11 cm, penis gruby – 15 cm. Niższe i wyższe wyniki w odniesieniu do obwodu stanowią przypadki dość skrajne. Między długością a obwodem nie musi zachodzić żadna korelacja, choć najczęściej ma ona miejsce.
_________________________________________________________________________

Rzeżączka - jest chorobą zakaźną przenoszoną głównie drogą płciową, wywoływaną przez gram-ujemną bakterię dwoinkę rzeżączki. Chorobę tę można stosunkowo łatwo wyleczyć poprzez krótką antybiotykoterapię. Bakteria rzeżączki znajduje się głównie w drogach moczowych chorego człowieka lub na zakażonych przez niego przedmiotach codziennej higieny, poza organizmem ludzkim ginie ona jednak w ciągu kilku godzin. U mężczyzn objawem zakażenia jest najczęściej ropny wyciek z cewki moczowej oraz pieczenie i ból przy oddawaniu moczu. Objawy choroby można jednak bardzo łatwo pomylić z zakażeniem tzw. chlamydią, wywołującą zapalenie cewki moczowej. Jeśli więc widzimy u siebie jakiekolwiek z tych objawów, najlepiej niezwłocznie udać się do lekarza dermatologa-wenerologa i skonsultować problem. Do dermatologa nie jest potrzebne żadne skierowanie od lekarza ogólnego. Więcej o chorobie: tutaj.
________________________________________________________________________ 

Scat – dewiacja seksualna polegająca na zaspakajaniu potrzeb seksualnych poprzez „zabawy” z kałem. Praktykują ją osoby o skrajnych skłonnościach sadomasochistycznych. Partner aktywny oddaje kał na partnera pasywnego. W skrajnych przypadkach dochodzi niestety do oddawania kału do ust partnera pasywnego oraz do spożywania całego stolca. Praktyka o skrajnie wysokim stopniu ryzyka zachorowania na szereg przypadłości (zakażenie wirusem HIV, HCV, kłykcinami kończystymi oraz bakteryjnym zakażeniem mogącym prowadzić nawet do śmierci). Preferowany przez osoby starsze, rozwiązłe.
_________________________________________________________________________

Sneake – zachowanie seksualne polegające na czerpaniu przyjemności i podniecenia z wąchania skarpetek lub obuwia partnera. Towarzyszy mu często masturbacja, pocałunki oraz seks oralny. Uznawane jest ono za bezpieczny fetysz, wolny od ryzyka zakażenia jakimkolwiek wirusem. Zabawy tego rodzaju są przede wszystkim podejmowane przez osoby nastoletnie. Osoby po 30. roku życia nie wykazują szczególnego zainteresowania tego rodzaju praktykami.
_________________________________________________________________________

Sodomita – termin wywodzący się od nazwy biblijnego miasta Sodoma, które stało się symbolem wszelakiej rozwiązłości płciowej. 1. Dawniej sodomitami nazywano osoby tej samej płci utrzymujące ze sobą stosunki płciowe, głównie analne. 2. Obecnie w języku polskim termin sodomia jest synonimem wyrazu zoofilia.
_________________________________________________________________________

Spank – rodzaj skrajnego fetyszu lub nawet dewiacji polegający na „chłostaniu” partnera uległego w nagie pośladki, uda (czasem jądra), za pomocą paska, dłoni, a nawet kabla. Osoba uległa czerpie satysfakcje z faktu bycia poniżoną lub nawet z bólu, jeśli godzi się na silne uderzenia. Nie jest raczej praktykowany przez osoby nastoletnie, a jeśli już to występują one najczęściej w roli uległej, pasywnej. Z reguły nie niesie za sobą żadnego ryzyka zakażenia chorobą weneryczną, może jednak prowadzić do trwałych siniaków oraz uszkodzeń powłok skórnych (zranień do krwi) i wówczas staje się niebezpieczny.
_________________________________________________________________________

Tożsamość płciowa – bardzo złożony termin, przez który rozumie się gender – psychologiczną, kulturową płeć – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety (dziewczyny) lub mężczyzny (chłopca). Jest to forma tożsamości społecznej. Poza tym opracowania naukowe wyróżniają kilka rodzajów płci, w oparciu o które trudno jest jednoznacznie zdefiniować ludzką tożsamość płciową (patrz: podstrona Homoseksualizm).
________________________________________________________________________

Tożsamość seksualna – najnowszy termin znaczący tyle co orientacja seksualna. Jest to trwały emocjonalny i seksualny pociąg do osób określonej płci (męskiej lub żeńskiej albo obu płci jednocześnie). W uproszczonym schemacie wyróżniamy tożsamość (orientację) heteroseksualną, biseksualną, homoseksualną oraz – wg najnowszych kryteriów – aseksualną. Tożsamość seksualna jest jednak bardzo złożona i obecnie coraz częściej odchodzi się od dzielenia ludzi na trzy (nawet cztery) wymienione wyżej kategorie.
_________________________________________________________________________

Transseksualizm – rozdźwięk pomiędzy "płcią biologiczną" (w zasadzie płcią: genetyczną i chromosomalną, i gonadalną, i hormonalną, i genitalną, i fenotypową, i metrykalną – jednocześnie) a płcią psychiczną jednostki. Stare słowniki oraz opracowania mówią często o tzw. zaburzeniu identyfikacji płciowej z dezaprobatą własnej płci, polegającym na pragnieniu życia i byciu akceptowanym jako osoba płci przeciwnej fizycznie. Najprościej rzecz ujmując, jest to głęboki dysonans pomiędzy płcią psychiczną (patrz: podstrona Homoseksualizm) a tzw. "płcią biologiczną" lub inaczej "płcią fizyczną". Osoby transseksualne póki nie "naprawią" swojej płci, cierpią często na bardzo ciężkie depresje, a życie ich jest niemal piekłem.
_________________________________________________________________________

Transwestytyzm – pojęcie często błędnie mylone z transseksualizmem. Transwestytyzm polega jedynie na potrzebie przebierania się w damskie stroje, często przy jednoczesnej akceptacji swojego kobiecego wizerunku do tego stopnia, że mężczyzna taki pokazuje się publicznie w kobiecych strojach i / lub makijażu. Męski transwestyta w pełni jednak akceptuje bycie mężczyzną, swoje ciało oraz szeroko pojętą męską płeć. Potrzeba przebierania się w żeńskie ubrania może występować sporadycznie, okazjonalnie lub być permanentna.
_________________________________________________________________________

Uranizm  – archaiczny termin, za pomocą którego niegdyś określano stosunki seksualne między dwoma mężczyznami. Synonim słowa pederastia.
_________________________________________________________________________

Wiek przyzwolenia (na czynności seksualne) – określenie występujące w wielu językach, tłumaczone zazwyczaj dosłownie (ang. age of consent, hiszp. edad de consentimiento). Jest to ustalony prawnie minimalny wiek (dolna granica), wymagany do podjęcia przez osobę (często jeszcze nieletnią) "prawnej" zgody na czynności seksualne (współżycie) z inną osobą, która również musi osiągać minimalny wiek prawny (może to być osoba dorosła). W Polsce jest to 15 lat. Od tego wieku każdy Polak sam decyduje o swoim życiu seksualnym. Więcej o tzw. wieku przyzwolenia w różnych krajach na świecie na stronie: tutaj.
_________________________________________________________________________

Wirus HIV – ludzki wirus niedoboru odporności, HIV (ang. human immunodeficiency virus) atakujący głównie komórki odpornościowe – limfocyty Th. W najprostszym skrócie zbudowany jest z kwasu rybonukleinowego, tzw. RNA, w istocie stanowiącego łańcuch różnych genów, czyli długą pozwijaną nić z materiałem genetycznym. Nić ta, zwinięta w kłębek, chroniona jest przed światem zewnętrznym otoczką z białka, które łatwo można ściąć i doprowadzić do jego rozpadu w temperaturze powyżej 50 stopni. Chcąc zneutralizować wirusa w warunkach zewnętrznych, wystarczyłoby polać płyny organiczne, w których jest on obecny, gorącą wodą. Do krwioobiegu nie możemy jednak wstrzyknąć gorącej wody, bowiem oprócz samego wirusa ścięłyby się także pozostałe białka w ludzkim organizmie, prowadząc do jego śmierci. Niektóre źródła podają, że poza organizmem wirus zdolny jest przeżyć nawet do kilku dni. Więcej o wirusie: tutaj.

Zapytajnia

Ważne: wypełnij pola oznaczone *

Jeśli masz jakiekolwiek pytanie, chciałbyś wyjaśnić nowy termin - napisz.  W ciągu kilku dni odpowiedź pojawi się w tym dziale. 

Terminologia

Na niniejszej podstronie znaleźć można wyjaśnienia następujących terminów:

Aktyw
Anal
Bi
Cechy fenotypowe
Ciota
Coming out
Dark room
Dewiacja
Drag queen
FF
Gej
Homofob
Homoseksualista
Kłykciny kończyste
Kryptogej
Oral
Orientacja seksualna
Pasyw
Pedał
Pederasta
Pedofilia
Piss
Preejakulat
Przegiety koleś
Promiskuityzm
Rzeżączka
Riming
Rozmiar penisa
Scat
Sneake
Spank
Sodomia
Tożsamość płciowa
Transseksualizm
Transwestytyzm
Drag queenUranizm
Uranizm
Wiek przyzwolenia
Wirus HIV

cdn.

Powieść gejowska

Wszystkich Czytelników serwisu zapraszam do zapoznania się z nową polską powieścią gejowską pt. LEMON. Szczegóły na stronie autora.Kliknij na okładkę!

O autorze

Imię i nazwisko:
Alexander Haus

Wykształcenie:
wyższe

Ukończony kierunek:
filologia (specjalność: językoznawstwo)

Wykonywane zawody:
redaktor, pisarz, tłumacz

Adres mailowy:
alexanderhaus@interia.pl


Strona autora:
www.alexanderhaus.manifo.com
Kreator www - przetestuj za darmo